Justum Affärsjuridik - Juridik för företag i Göteborg

Välkommen till Justum - Affärsjuridik i Göteborg och på Internet

Telefon

Ring juristbyrån på 031 - 389 04 20 och prata med en jurist eller lämna namn och telefon nedan så ringer vi upp dig.

E-post

Skicka e-post till juristbyrån på kontakt@justum.se eller via nedanstående formulär och få juridisk rådgivning av en jurist via e-post.

En jurist i Göteborg för företag och företagare

Affärsjuridisk expertis

Justum är affärsjuridisk expertis. Våra jurister arbetar med avtal och rådgivning samt som ombud och föreläsare inom det affärsjuridiska området.

I Göteborg och på Internet

Justum har sitt säte i Göteborg och arbetar främst i Göteborg med omnejd vad gäller ärenden som kräver personlig närvaro. Övriga ärenden såsom avtalsärenden och rådgivande ärenden tillhandahålls över hela landet främst över Internet och per telefon.

För företag och företagare

Justum arbetar primärt med företag, men även företagaren har behov av juridisk expertis i vissa fall. Har det juridiska ärendet anknytning till företagarens roll som just företagare hjälper Justum även till med detta.

Personlig och engagerad jurist

När du vänder dig till Justum får du alltid hjälp av en personlig och engagerad jurist. Med jurist menas någon med juristexamen. Två vanliga benämningar för samma sak är LL.M (Master of Laws / legum magister) och jur. kand. (juris kandidat).

Att vända sig till en jurist i tid

Många vänder sig till en jurist först när en oönskad situation redan har inträffat. Vänder du dig till en jurist i ett tidigt skede får du ofta fler och bättre lösningar. Att vänta med att kontakta en jurist kan medföra problem som både är kostsamma och utgör hinder för dina framtidsplaner.