För dig som hanterar personuppgifter

Många har hört talas om “GDPR”, men vad betyder det egentligen. Har ni en affärsverksamhet och hanterar ni personuppgifter, då kan ni räkna med att ni har ett omfattande arbete för att följa de regler som gäller för just personuppgiftshantering.

Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som faktiskt är en personuppgift, men några enkla exempel är namn, adress, personnummer och bilder som är kopplade till en fysisk person.

Det finns flera grundläggande principer att följa inom ramen för personuppgiftshantering. Att hanteringen ska ha laglig grund, att lagringen av personuppgifter ska minimeras och att säkerheten för personuppgifterna ska vara tillräcklig är några av de principer som gäller inom området.

Nedan följer vanliga punkter att tänka på för den som hanterar personuppgifter.

  • GDPR
  • Personuppgiftsbiträdesavtal
  • Samtycke till hantering av personuppgifter
  • Registerförteckning
  • Dataskyddsombud
Avtal och affärsjuridik

Låt oss hjälpa er till framgång

Att inte göra något kan vara förödande och ett trevligt samtal med oss kan förhindra dyra misstag.
Kostnadsfritt
Stäng meny

Hej!

Jag heter Linus Paulsson och jag är säker på att jag kan skapa mervärde hos er. Låt oss diskutera saken tillsammans.

Om du skickar in dina uppgifter med nedanstående formulär så ringer jag upp så snart jag får tillfälle.

Linus Paulsson
Affärsjurist Linus Paulsson (LL.M)

Hej!

Jag heter Linus Paulsson och jag är säker på att jag kan skapa mervärde hos er. Låt oss diskutera saken tillsammans.

Om du skickar in dina uppgifter med nedanstående formulär så ringer jag upp så snart jag får tillfälle.

Om förutsättningarna finns där så bokar vi in ett möte (online, fysiskt eller över telefon) för att gå igenom ert behov.

Linus Paulsson
Affärsjurist Linus Paulsson (LL.M)