För dig som har IT, mjukvaror och digitala tjänster

Att digitaliseringen är här är det ingen tvekan om. Såväl den som nyttjar digitala miljöer som den som levererar molntjänster och IT-konsulttjänster bör se över sin IT-juridik.

Hos Justum finns, utöver expertis inom affärsjuridik, lång erfarenhet av mjukvaruutveckling samt bildande och drift av SAAS-bolag (bolag som tillhandahåller molntjänster).

Vi hjälper er mer än gärna med att gå igenom era affärsrelationer och interna lösningar inom IT-juridiken.

Nedan följer vanliga punkter att tänka på inom IT-juridiken.

  • Personuppgiftsbiträdesavtal
  • IT-konsultavtal
  • IT-driftavtal
  • Molntjänstavtal
  • Mjukvarulicensavtal
Juridisk litteratur
Linus Paulsson

"Hej! Här möts du av engagemang och erfarenhet inom affärsjuridik och affärsutveckling som ger dig en framgångsrik affärsverksamhet och bättre affärer."

Affärsjurist Linus Paulsson (LL.M)