För er som hyr eller hyr ut en lokal

En klar majoritet av de affärsverksamheter som finns i landet, är på ett eller annat sätt förknippade med en lokal.

Lokalhyra är en avtalsrelation som lyder under egna regler. Avtalen är ofta långa och betydande effekt för de inblandade parterna.

Den som hyr eller hyr ut en lokal bör tänka noga på hur tiden påverkar parternas ställning i avtalet, vad som ingår i hyran, hur ansvaret fördelas mellan parterna och avtalets giltighet.

Nedan följer vanliga punkter att tänka på vid samarbeten.

  • Hyresavtal
  • Förverkande av hyresrätt
  • Besittningsskydd
  • Åtgärder som rör lokalen
  • Hyreslagen

Kontakt

Här finns vi