Vad är affärsjuridik och
varför är det viktigt?

Välkommen till Justum

När ni inte kommer överens

Det är inte alltid man kommer överens. Vi hjälper er utifrån vår affärjuridiska expertis och förhandlingsvana i strävan att nå framgång i affärsjuridiska tvister.

Vi anpassar våra affärsjuridiska tjänster utifrån era behov och önskemål. Ofta hjälper vi våra kunder inom tvistelösning genom att agera juridiskt ombud. Det innebär att vi tar hand om kontakten med motpart, domstol, skiljenämnd och andra som är berörda av tvisten. Ett annat vanligt upplägg är att vi har rollen som juridiskt biträde och rådgivare, varigenom vi stöttar och rådger er genom hela tvisten.

Oftast får du bättre lösningar, som dessutom kostar mindre att ta fram, om du tar tag i frågorna i god tid. Vi rekommenderar er därför att vända er till oss löpande i syfte att förebygga kostsamma tvister.

Klubba

Vinsten i att göra rätt

Handslag för överenskommelse

Att inte följa lagar, avtal och andra regler kan bli en kostsam affär. Vi hjälper företag med deras regelefterlevnad (även kallad “Compliance”) i syfte att förhindra exempelvis kännbara sanktioner, förlust av rättigheter och situationer som är kostsamma att ta sig ur.

Vi hjälper er att göra rätt exempelvis genom att utbilda personal och ledning, utreda och besvara de affärsjuridiska frågeställningar ni ställs inför, säkerställa att era dokument är och används korrekt samt genom att agera ombud i ert ställe eller biträde när så passar. Vi berättar gärna mer så tveka inte att höra av er så lovar vi er ett trevligt samtal.

Verktyget för bättre affärer

Att ta fram och granska skriftliga avtal (även kallat “kontrakt”) som korrekt återspeglar affären är en viktig uppgift för oss, men vi gör mer än så. Vi hjälper er dessutom att göra affären bättre med hjälp av vårt affärsjuridiska kunnande, förhandlingsvana och förmåga att analysera affären.

Vi hjälper er att strukturera upp er affär, gå igenom dess olika delar samt utvärdera och jämföra olika affärsupplägg. Vi biträder vid förhandlingar där vi analyserar, noterar, rådger och vägleder utifrån era behov och önskemål. Slutligen säkerställer vi att affären blir korrekt återgiven i ett skriftligt avtal innan parterna skriver under.

Avtalssignering

Kontakta oss

Använd gärna nedanstående formulär för att skicka ett e-postmeddelande till oss.

Stäng meny