Vi levererar de affärsjuridiska lösningarna som är bäst för er

Vi vill hjälpa er till framgångsrika affärer och göra affärsjuridiken till ett värdefullt och bekvämt verktyg i er verksamhet

När ni inte kommer överens

Det är inte alltid man kommer överens. Vi hjälper er utifrån vår affärjuridiska expertis och förhandlingsvana i strävan att nå framgång i affärsjuridiska tvister.

Vi anpassar våra affärsjuridiska tjänster utifrån era behov och önskemål. Ofta hjälper vi våra kunder inom tvistelösning genom att agera juridiskt ombud. Det innebär att vi tar hand om kontakten med motpart, domstol, skiljenämnd och andra som är berörda av tvisten. Ett annat vanligt upplägg är att vi har rollen som juridiskt biträde och rådgivare, varigenom vi stöttar och rådger er genom hela tvisten.

Oftast får du bättre lösningar, som dessutom kostar mindre att ta fram, på sådant som tvist kan uppstå kring om du tar tag i frågorna i god tid. Vi rekommenderar er därför att vända er till oss löpande i syfte att förebygga kostsamma tvister.

När det är viktigt att göra rätt

Att inte följa lagar, avtal och andra regler kan bli en kostsam affär. Vi hjälper företag med deras regelefterlevnad (även kallad "Compliance") i syfte att förhindra exempelvis kännbara sanktioner, förlust av rättigheter och situationer som är kostsamma att ta sig ur.

Vi hjälper er att göra rätt exempelvis genom att utbilda personal och ledning, utreda och besvara de affärsjuridiska frågeställningar ni ställs inför, säkerställa att era dokument är och används korrekt samt genom att agera ombud i ert ställe eller biträde när så passar. Vi berättar gärna mer så tveka inte att höra av er så lovar vi er ett trevligt samtal.

När ni vill göra bättre affärer

Att ta fram och granska skriftliga avtal (även kallat "kontrakt") som korrekt återspeglar affären är en viktig uppgift för oss, men vi gör mer än så. Vi hjälper er dessutom att göra affären bättre med hjälp av vårt affärsjuridiska kunnande, förhandlingsvana och förmåga att analysera affären.

Vi hjälper er att strukturera upp er affär, gå igenom dess olika delar samt utvärdera och jämföra olika affärsupplägg. Vi biträder vid förhandlingar där vi analyserar, noterar, rådger och vägleder utifrån era behov och önskemål. Slutligen säkerställer vi att affären blir korrekt återgiven i ett skriftligt avtal innan parterna skriver under.

Om oss

Justum har sitt säte i Göteborg och arbetar främst inom Göteborg med omnejd vad gäller ärenden som kräver personlig närvaro. Övriga ärenden såsom avtalsärenden och rådgivande ärenden tillhandahålls över hela landet främst över Internet och per telefon.

Justum drivs av Linus Paulsson som sammantaget har 13 års utbildning och erfarenhet inom området juridik och affärer. Han är egenföretagare sedan lång tid tillbaka och har även ett startup inom IT.

Linus Paulsson, affärsjurist Linus Paulsson, affärsjurist och grundare till Justum.

Referenser

"Fick hjälp av Linus Paulsson på Justum. Han är proffsig, engagerad, kunnig, har humor och empati. Att vända mig till Justum var bland det bästa jag gjort!"

"Efter att ha försökt arbeta fram våra konferensavtal med flera andra jurister, fick vi slutligen hjälp av Justum som lyckades lösa alla komplikationer vi tidigare inte lyckades få bukt med. Rekommenderas varmt!"

Kontakta oss

Kontakta oss så diskuterar vi hur vi kan förbättra era affärer tillsammans.

Telefon

Ring oss på 031 - 389 04 20 eller lämna namn och telefon nedan så ringer vi upp dig.

E-post

E-posta oss på kontakt@justum.se eller via nedanstående formulär.