För dig som behandlar personuppgifter

Många har hört talas om ”GDPR”, men vad betyder det egentligen. Har ni en affärsverksamhet och hanterar ni personuppgifter, då kan ni räkna med att ni har ett omfattande arbete för att följa de regler som gäller för just personuppgiftshantering.

Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som faktiskt är en personuppgift, men några enkla exempel är namn, adress, personnummer och bilder som är kopplade till en fysisk person.

Det finns flera grundläggande principer att följa inom ramen för personuppgiftshantering. Att hanteringen ska ha laglig grund, att lagringen av personuppgifter ska minimeras och att säkerheten för personuppgifterna ska vara tillräckligt hög, är några av de principer som gäller inom området.

Nedan följer vanliga punkter att tänka på för den som hanterar personuppgifter.

  • GDPR
  • Personuppgiftsbiträdesavtal
  • Samtycke till hantering av personuppgifter
  • Registerförteckning
  • Dataskyddsombud
Juridisk litteratur
Linus Paulsson

"Hej! Här möts du av engagemang och erfarenhet inom affärsjuridik och affärsutveckling som ger dig en framgångsrik affärsverksamhet och bättre affärer."

Affärsjurist Linus Paulsson (LL.M)