För dig som har samarbeten

Samarbeten kan stärka din position på marknaden, ge dig fler marknadskanaler, öka ditt utbud till kund och mer därtill. Varför två eller flera aktörer väljer att samarbeta är mycket olika, men att samtliga som deltar ska vinna på samarbetet torde vara en självklarhet.

Den som ingår samarbeten bör först fundera på vad syftet med samarbetet är och vad samarbetet innebär rent konkret. Vilka effekter finns på kort och lång sikt? Följer samarbetet gällande lagar och regler? Vad händer när inte alla längre vill vara med i samarbetet? Frågorna att hantera vid samarbeten kan vara många.

Nedan följer vanliga punkter att tänka på vid samarbeten.

  • Samarbetsavtal
  • Konkurrensrätt
  • Konkurrensbegränsningar
  • Sekretess
  • Lojalitet
  • Immateriella rättigheter
Avtal och affärsjuridik

Låt oss hjälpa er till framgång

Att inte göra något kan vara förödande och ett trevligt samtal med oss kan förhindra dyra misstag.
Kostnadsfritt
Stäng meny

Hej!

Jag heter Linus Paulsson och jag är säker på att jag kan skapa mervärde hos er. Låt oss diskutera saken tillsammans.

Om du skickar in dina uppgifter med nedanstående formulär så ringer jag upp så snart jag får tillfälle.

Linus Paulsson
Affärsjurist Linus Paulsson (LL.M)

Hej!

Jag heter Linus Paulsson och jag är säker på att jag kan skapa mervärde hos er. Låt oss diskutera saken tillsammans.

Om du skickar in dina uppgifter med nedanstående formulär så ringer jag upp så snart jag får tillfälle.

Om förutsättningarna finns där så bokar vi in ett möte (online, fysiskt eller över telefon) för att gå igenom ert behov.

Linus Paulsson
Affärsjurist Linus Paulsson (LL.M)