För dig som hyr eller hyr ut en lokal

En klar majoritet av de affärsverksamheter som finns i landet, är på ett eller annat sätt förknippade med en lokal.

Lokalhyra är en avtalsrelation som lyder under egna regler. Avtalen är ofta långa och betydande effekt för de inblandade parterna.

Den som hyr eller hyr ut en lokal bör tänka noga på hur tiden påverkar parternas ställning i avtalet, vad som ingår i hyran, hur ansvaret fördelas mellan parterna och avtalets giltighet.

Nedan följer vanliga punkter att tänka på vid samarbeten.

  • Hyresavtal
  • Förverkande av hyresrätt
  • Besittningsskydd
  • Åtgärder som rör lokalen
  • Hyreslagen
Avtal och affärsjuridik

Låt oss hjälpa er till framgång

Att inte göra något kan vara förödande och ett trevligt samtal med oss kan förhindra dyra misstag.
Kostnadsfritt
Stäng meny

Hej!

Jag heter Linus Paulsson och jag är säker på att jag kan skapa mervärde hos er. Låt oss diskutera saken tillsammans.

Om du skickar in dina uppgifter med nedanstående formulär så ringer jag upp så snart jag får tillfälle.

Linus Paulsson
Affärsjurist Linus Paulsson (LL.M)

Hej!

Jag heter Linus Paulsson och jag är säker på att jag kan skapa mervärde hos er. Låt oss diskutera saken tillsammans.

Om du skickar in dina uppgifter med nedanstående formulär så ringer jag upp så snart jag får tillfälle.

Om förutsättningarna finns där så bokar vi in ett möte (online, fysiskt eller över telefon) för att gå igenom ert behov.

Linus Paulsson
Affärsjurist Linus Paulsson (LL.M)