För dig som hyr eller hyr ut en lokal

En klar majoritet av de affärsverksamheter som finns i landet är, på ett eller annat sätt, förknippade med en lokal.

Lokalhyra är en avtalsrelation som specialreglerad i lag. Avtalen är ofta långa och har betydande effekt för de inblandade parterna.

Den som hyr eller hyr ut en lokal bör tänka noga på hur tiden påverkar parternas ställning i avtalet, vad som ingår i hyran, hur ansvaret fördelas mellan parterna och avtalets giltighet.

Nedan följer vanliga punkter att tänka på vid lokalhyra.

  • Hyresavtal
  • Förverkande av hyresrätt
  • Besittningsskydd
  • Åtgärder som rör lokalen
  • Hyreslagen
Juridisk litteratur
Linus Paulsson

"Hej! Här möts du av engagemang och erfarenhet inom affärsjuridik och affärsutveckling som ger dig en framgångsrik affärsverksamhet och bättre affärer."

Affärsjurist Linus Paulsson (LL.M)