För dig som säljer varor

Dagligen säljs och köps varor såväl online som fysiskt. Ibland köps och säljs varor mellan företag, i andra fall mellan företag och konsumenter och det tredje fallet är då varor köps och säljs mellan privatpersoner.

När varor köps och säljs är det viktigt att veta vad som gäller. Vilka krav ska produkten nå upp till, hur sker leverans, vilket ansvar har parterna mellan sig och finns det regelverk att ta hänsyn till? Detta är bara några av flera viktiga frågor att hantera för den som köper eller säljer varor.

Nedan följer vanliga punkter att tänka på vid försäljning av varor.

  • Köpavtal
  • Säljvillkor
  • Allmänna villkor
  • Leveransavtal
  • Återförsäljaravtal
  • Ramavtal
  • Franchiesavtal
  • Agentavtal
  • Produktsäkerhet
  • Immateriella rättigheter
Avtal och affärsjuridik

Låt oss hjälpa er till framgång

Att inte göra något kan vara förödande och ett trevligt samtal med oss kan förhindra dyra misstag.
Kostnadsfritt
Stäng meny

Hej!

Jag heter Linus Paulsson och jag är säker på att jag kan skapa mervärde hos er. Låt oss diskutera saken tillsammans.

Om du skickar in dina uppgifter med nedanstående formulär så ringer jag upp så snart jag får tillfälle.

Linus Paulsson
Affärsjurist Linus Paulsson (LL.M)

Hej!

Jag heter Linus Paulsson och jag är säker på att jag kan skapa mervärde hos er. Låt oss diskutera saken tillsammans.

Om du skickar in dina uppgifter med nedanstående formulär så ringer jag upp så snart jag får tillfälle.

Om förutsättningarna finns där så bokar vi in ett möte (online, fysiskt eller över telefon) för att gå igenom ert behov.

Linus Paulsson
Affärsjurist Linus Paulsson (LL.M)