För dig som säljer varor

Dagligen säljs och köps varor såväl online som fysiskt. Ibland köps och säljs varor mellan företag, i andra fall mellan företag och konsumenter och det tredje fallet är då varor köps och säljs mellan privatpersoner.

När varor köps och säljs är det viktigt att veta vad som gäller. Vilka krav ska produkten nå upp till, hur sker leverans, vilket ansvar har parterna mellan sig och finns det regelverk att ta hänsyn till? Detta är bara några av flera viktiga frågor att hantera för den som köper eller säljer varor.

Nedan följer vanliga punkter att tänka på vid försäljning av varor.

  • Köpavtal
  • Säljvillkor
  • Allmänna villkor
  • Leveransavtal
  • Återförsäljaravtal
  • Ramavtal
  • Franchiesavtal
  • Agentavtal
  • Produktsäkerhet
  • Immateriella rättigheter
Juridisk litteratur
Linus Paulsson

"Hej! Här möts du av engagemang och erfarenhet inom affärsjuridik och affärsutveckling som ger dig en framgångsrik affärsverksamhet och bättre affärer."

Affärsjurist Linus Paulsson (LL.M)