För dig som ska sälja eller köpa företag

Att köpa och sälja företag kan vara steget in i en ny fas i livet. Oavsett vilket, är det ofta förknippat med stora värden för båda parter.

En företagsöverlåtelse eller verksamhetsöverlåtelse kan göras på två sätt, det vill säga att bolaget, i vilket verksamheten bedrivs, säljs eller att bolagets inkråm inklusive verksamheten säljs.

Nedan följer vanliga punkter att tänka på vid företagsöverlåtelser.

  • Aktieöverlåtelseavtal
  • Inkråmsöverlåtelseavtal
  • Sekretessavtal
  • Konkurresavtal
  • Borgensavtal
  • Aktieägaravtal
  • Ägarförbindelser
Juridisk litteratur
Linus Paulsson

"Hej! Här möts du av engagemang och erfarenhet inom affärsjuridik och affärsutveckling som ger dig en framgångsrik affärsverksamhet och bättre affärer."

Affärsjurist Linus Paulsson (LL.M)