För er som har samarbeten

Samarbeten kan stärka er position på marknaden, ge er fler marknadskanaler, öka ert utbud till kund och mer därtill. Varför två eller flera aktörer väljer att samarbeta är mycket olika, men att samtliga som deltar ska vinna på samarbetet torde vara en självklarhet.

Den som ingår samarbeten bör först fundera på vad syftet med samarbetet är och vad samarbetet innebär rent konkret. Vilka effekter finns på kort och lång sikt? Följer samarbetet gällande lagar och regler? Vad händer när inte alla längre vill vara med i samarbetet? Frågorna att hantera vid samarbeten kan vara många.

Nedan följer vanliga punkter att tänka på vid samarbeten.

  • Samarbetsavtal
  • Konkurrensrätt
  • Konkurrensbegränsningar
  • Sekretess
  • Lojalitet
  • Immateriella rättigheter

Kontakt

Här finns vi