För er som ska sälja eller köpa företag

Att köpa och sälja företag kan vara steget in i en ny fas i livet. Oavsett vilket är det ofta förknippat med stora värden för båda parter.

En företagsöverlåtelse eller verksamhetsöverlåtelse kan göras på två sätt, det vill säga att bolaget, i vilket verksamheten bedrivs, säljs eller att bolagets inkråm inklusive verksamheten säljs.

Nedan följer vanliga punkter att tänka på vid företagsöverlåtelser.

 • Aktieöverlåtelseavtal
 • Inkråmsöverlåtelseavtal
 • Sekretessavtal
 • Konkurresavtal
 • Borgensavtal
 • Aktieägaravtal
 • Ägarförbindelser

Kontakt

 • Telefon: 031 - 389 04 20
 • E-post: kontakt@justum.se
 • Besöksadress: Stora Åvägen 21, 436 34 Askim
 • Onlinemöte: Skype, Zoom, Lifesize med mera

Här finns vi